Cung cấp khí hỗn hợp các loại cho sản xuất công nghiệp.

Dagasco, chuyên cung cấp khí hóa lỏng cho các đối tác có nhu cầu, giá cả cạnh tranh, chất lượng khí tinh khí.