FAQ

Khí Heli là gì?

Helium có kí hiệu hóa học He, số C.A.S. # 7440-59-7 là loại khí không độc, không mùi, không màu, không vị, không cháy. Nó nhẹ hơn không khí. Helium thuộc loại khí hiếm có rất nhiều ứng dụng đa dạng trong mọi lĩnh vực.

Khí Heli có nguy hiểm không?

Không. Khí Heli không nguy hiểm. Khí Heli tương đối an toàn để sử dụng. Tuy nhiên, không an toàn để sử dụng vì heli có thể gây ra thương tích hoặc tử vong nếu không được sử dụng đúng cách. Luôn luôn đọc và làm theo tất cả các hướng dẫn để tạo ra môi trường an toàn nhất.

Có nên để trẻ em sử dụng bình khí Heli để bơm bóng bay không?

Không, các bình khí helium không an toàn cho trẻ em sử dụng. Bình khí helium không được thiết kế hoặc dành cho trẻ em sử dụng. Các bồn chứa thép rất nặng và có các thành phần cơ học khác (như vòi phun và van) cần có khả năng hiểu và làm theo hướng dẫn vận hành cụ thể. Chai khí heli được thiết kế sử dụng bởi người lớn có trách nhiệm. Trẻ em dưới 14 tuổi không được sử dụng xi lanh helium mà không có sự giám sát của người lớn. Hãy xem quy định an toàn cho bình khí nén của chúng tôi

FAQ
Đánh giá bài viết này