Ứng dụng và sản xuất khí công nghiệp

Trong bài viết này, công ty CP Dưỡng khí ĐN xin giới thiệu đến quý khách hàng ứng dụng và việc sản xuất khí công nghiệp cơ bản ( Axetylen, Hydro, Nito, Oxy và Argon) Axetylen được tạo bởi phản ứng hóa học của Canxi cacbua với nước; Hydro được hình th…