Hệ thống khí y tế

Giới thiệu hệ thống khí y tế A - KHÁI NIỆM:  Đối với y học hiện đại ngày này, hệ thống khí y tế chính là bộ mặt, là lá phổi của bệnh viện, nó giúp cho việc điều trị cho bệnh nhân nhanh hơn, hiệu quả hơn, an toàn hơn và …

Cung cấp hệ thống ô xy y tế

Dagasco, cung cấp ô xy lỏng cho hệ thống ô xy trung tâm tại bệnh viện Quân y 17, Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Mỹ tại Đà Nẵng…