Chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Công ty Cổ phần Dưỡng khí Đà Nẵng đã được Ban An toàn Thực phẩm Thành phố Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất san chiết CO2, Nitơ thực phẩm.

Chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Đánh giá bài viết này

Bình luận bài viết