Khí Acetylen tinh khiết

Dưỡng khí Đà Nẵng cung cấp Khí Acetylen tinh khiết trong các bình thép chứa dung dịch Acetone 14 lít, 40 lít

– Áp suất nạp C2H2 : 25bar ± 3
– Khí Acetylene tinh khiết 99.6% đến 99.8% dùng trong công nghiệp
– Khí Acetylen tinh khiết 99.8 đến 99.998% trong phân tích, môi trường


– Valve ( van) Bình khí Acetylene tinh khiếtlà van ngược, kích thước bằng van bình gas công nghiệp,
– Đồng hồ điều áp( đồng hồ acetylene) Yamato, Tanaka, Harris, Jadon
– Khí Acetylen tinh khiết, bình khí acetylen nhỏ 14 lít
Khí Acetylen + khí Oxy hàn cắt kim loại.
Hiện nay khí Acetylen chủ yếu được dùng cho quá trình hàn (Oxy – Acetylen), còn quá trình cắt được sử dụng phổ biến nhất là cắt gas (Oxy – gas).
– Khí acetylen là chất độc, xốc.
– Khí Acetylen có nguồn từ đất đèn (calcium carbide) thường chứa nhiều tạp chất nhưng cũng rất dễ cháy ( được ựng dụng để hàn – cắt).
– Khí Acetylen ngậm Acetone cho đến khí được xả van sử dụng (Acetylen hòa tan trong dung dịch aceton). Áp suất nạp 25bar,

Khí Acetylen tinh khiết
Đánh giá bài viết này

Bình luận bài viết