Khí Oxy tinh khiết

Khí Oxy tinh khiết, bình khí Oxygen tinh khiết, bán khí oxy tinh khiết 99.999%, bình Oxy tinh khiết 5.5, bình Oxy tinh khiết nhỏ.

Công ty Cổ phần Dưỡng Khí Đà Nẵng – Dagasco bán ra thị trường bình khí Oxy tinh khiết phục vụ nghiên cứu, phân tích, công nghệ cao, y học.

+ Khí Oxy tinh khiết tiêu chuẩn dùng trong y tế, oxy thở, hỗ trợ sự sống, thủy sản
+ Khí Oxy hàn cắt, khí Oxy gió đá, có độ tinh khiết 99.8 đến 99.998%
Bình khí Oxy tinh khiết xuất xứ Singapore:
– Thể tích 50 và 47 lít
– Áp suất Nạp khí: 200 Bar
– Khí Oxy tinh khiết: 99.995 đến 99.9999%
– Chứng chỉ CO, CQ, Hướng dẫn sử dụng MSDS đi kèm sản phẩm.
Bình Khí Oxy tinh khiết thể tích nhỏ hơn: 10 lít, 14 lít, 20 lít.
–  Áp suất nạp khí: 150 Bar
– Khí Oxy tinh khiết: 99.9995%
– Thể tích khí chiếm khoảng: 1.5 đến 3m3 khí Oxy tinh khiết
* Bình khí Oxy mới 100%, thể tích 40 lít, chiếm 6m3 khí Oxy tinh khiết
– Valve tiêu chuẩn: QF-2D, áp suất nạp khí 150 Bar,
– Kiểm định an toàn 5 năm do trung tâm kiểm định II cung cấp.
Khí Oxy tinh khiết
Đánh giá bài viết này

Bình luận bài viết