Khí Nitơ 5.0

Mô tả

Khí Nito 5.0
Độ tinh khiết: 99,999%
Tạp chất:
Oxy: ≤ 1 PPM
Độ ẩm: ≤ 1 PPM
THC: ≤ 0.1 PPM
Carbon Dioxide: ≤ 0.5 PPM
Carbon Monoxide: ≤ 0.5 PPM

Khí Nitơ 5.0 – Khí N2 5.0

Khí Nitơ 5.0

Khí N2 5.0 – Nitrogen 5.0 với độ tinh khiết 99,999% được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau với các ứng dụng khác nhau. Khí Nito 5.0 được xử lý chính xác với sự trợ giúp của công nghệ tiên tiến và dưới sự giám sát của các chuyên gia giàu kinh nghiệm đạt được độ tinh khiết đúng theo yêu cầu.

Khí Nitơ 5.0
Đánh giá bài viết này

Bình luận bài viết