Khí Oxy 5.0

Mô tả

Khí Argon 5.0, khí oxy 5.0,  Khí Hydrogen, khí Helium và khí Nitơ 5.0. Các khí này được sản xuất và chứa trong các bình chứa lỏng và khí đạt các tiêu chuẩn quốc tế. Các loại khí được cung cấp với dộ tinh khiết khác nhau theo yêu cầu cụ thể của khách hàng. Những chất khí do chúng tôi cung cấp được các khách hàng đánh giá cao. Đảm bảo độ tinh khiết, thành phần và giá trị pH chính xác.

Sản phẩm khí Oxygen, Khí Oxy 5.0 với độ tinh khiết 99,999% do VietXuanGas cung cấp. Được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau với các ứng dụng khác nhau. Khí Oxy 5.0 được xử lý chính xác với sự trợ giúp của công nghệ tiên tiến. Dưới sự giám sát của các chuyên gia giàu kinh nghiệm. Đạt được độ tinh khiết đúng theo yêu cầu.

Khí Oxy 5.0
Đánh giá bài viết này

Bình luận bài viết